Feltételek az online nyelvtanuláshoz
Részvételi és fizetési feltételek

A jelentkezés menete

HAMAROSAN! Regisztrálj ezen az oldalon. Ez után fogsz kapni egy értesítőt, amiben megkapod jelszavadat. Ezzel, és e-mail címeddel be tudsz lépni az oldalra, mint jelentkező. hogy hallgatóvá válj, le kell töltened a fiókodból a jelentkezési lapot, kitöltened értelemszerűen, és elküldened. Ez után lesz elérhető a szerződésed, melyet letöltve, aláírva és kinyomtatva eljuttathatsz hozzánk.

A képzési díj befizetésének módja

A jelentkezési lap kitöltését, majd a szerződés aláírását követően a csomagok egyben, vagy két részletben fizetendők. Első részlet a szerződés aláírásakor, második részlet a szerződéskötéstől számított egy hónappal később.

Óra lemondása

Amennyiben a képzésben résztvevő egyéni képzésben vesz részt, úgy 24 órával korábban lehetősége van az órái lemondására, a képzési napon történő bejelentés hiányzásnak minősül.

A képzés helye

A PontKom Nyelviskola különlegessége, hogy a nyelvtanulás online folyik, az iskola által biztosított virtuális tanteremben. Tehát a képzés helye mindig az, ahol épp tartózkodsz.

A képzési díj tartalmazza

A virtuális tantermet, élő, tapasztalt nyelvtanárt, online tananyagot. A képzések díjába az esetleges további tananyag díja nem tartozik bele, az opcionálisan megvásárolható.

Hiányzások

A képzések minimális óraszáma 50 tanóra, a megengedett hiányzás mértéke az összóraszám 20%-a. Ezt meghaladó hiányzás esetén a szerződés azonnali hatállyal felmondható.

A Képzésben résztvevő szerződésszegésének következménye(i):

A Képző jogosult a Képzésben résztvevőt a képzésben való további részvételből kizárni, amennyiben magatartása a képzést, a képzés többi résztvevőjét vagy az oktatót súlyosan, illetve rendszeresen megzavarja, és ezzel akadályozza a képzés szerződés szerinti teljesítését.

A Képző szerződésszegésének következménye(i):

Amennyiben a képzés a Képzőnek felróható ok miatt meghiúsul, akkor köteles a résztvevő által befizetett képzési díjat visszafizetni, a képzésben eltelt óraszámmal arányosan, továbbá az ebből adódó, Képzésben résztvevőt ért kárt megtéríteni.

A szerződés

A felnőttképzési szerződés az aláírása napján lép hatályba, határozott időre szól, és a Tanúsítvány résztvevő által történő kézhezvételével veszti hatályát.

A Képzésben résztvevő vállalja, hogy:

  • a képzésben a fenti pontokban meghatározottak szerint részt vesz,
  • megjelenését minden képzési órán az egyedi felhasználói fiókján keresztül  jelenléti ív aláírásával dokumentálja,
  • a képzés során nyújtott teljesítményének képzési programban meghatározottak szerinti ellenőrzésén, mérésén részt vesz (írásbeli,szóbeli és más formában előírt beszámolók teljesítése),
  • nem tanúsít olyan magatartást, amely a képzés többi résztvevőjét, oktatóit, illetve a Képző jogait vagy jogos érdekeit sértené vagykárosítaná. (A Képzésben résztvevő az okozott károkért a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint felel.)
  • a képzés ideje alatt az adataiban bekövetkező változásokat a változástól, illetve tudomásszerzéstől számított 3 napon belül a Képzőnek írásban bejelenti.

A Képző vállalja, hogy:

  • a felnőttképzési szerződésben foglaltaknak megfelelően szervezi meg és bonyolítja le a képzést. A Képző csak és kizárólag ezen tevékenységekért vállal felelősséget.
  • gondoskodik a képzés rendjének betartásáról,
  • a képzés teljes időtartama alatt a FAT által kiállított, érvényes intézmény- és programakkreditációs tanúsítvánnyal rendelkezik,
  • a hatályos felnőttképzési törvényben meghatározott statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségét teljesíti és az állami szakképzési és felnőttképzési szervnek az Fktv. 12/B §-nak megfelelő adatokat szolgáltatja.
  • a képzés eredményes befejezését követően tanúsítványt állít ki, melyet 8 napon belül átad/eljuttat a képzést elvégző részére.